Skip to product information
1 of 1

Buybooks.ie

Gaeilge Abu! 1 (Incl. Workbook)

Regular price €30.35
Regular price Sale price €30.35
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

New Junior Cycle Irish

Na trí shnáithe, na torthaí foghlama agus na príomhscileanna á gclúdach go soiléir

Gheofar i Leabhar an Mhúinteora tacaíocht phleanála don Chéad Bhliain, aonaid oibre san áireamh

Téacsanna

molta don Chéad Bhliain á gclúdach

Gníomhaíochtaí a spreagfaidh na daltaí chun Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh

Ceisteanna difreáilte le gur féidir leat dúshlán a chur faoi na daltaí

Raon leathan gníomhaíochtaí digiteacha trína gcothaítear plé ranga agus cleachtadh aonair as Gaeilge

Is breá lenár bhfoireann údar an Ghaeilge a chur chun cinn; tá taithí leathan acu mar mhúinteoirí, teagascóirí cúrsa agus údair.