Skip to product information
1 of 1

Buybooks.ie

Am Gno (Incl. Workbook)

Regular price €35.95
Regular price Sale price €35.95
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

Téacs nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte

Luaitear Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta

Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach

Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle

Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí

Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar

Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí