Skip to product information
1 of 1

Buybooks.ie

Cosan na Gealai Senior Infants Skills Book

Regular price €13.95
Regular price Sale price €13.95
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

Is Clár Gaeilge úrnua spraíúil idirghníomhach é Cosán na Gealaí atá ailínithe go hiomlán le Curaclam Teanga na Bunscoile.

Gheofar sa Leabhar Scileanna gníomhaíochtaí a thacóidh le gach cuid den chlár. Is cur chuige téamach é ina bhfuil naoi n-aonad oibre, ionas gur féidir na trí shnáithe – an Léitheoireacht, an Scríbhneoireacht agus an Chaint - a thabhairt le chéile ar shlí chiallmhar.

Is iad seo a leanas na codanna eile de chlár Cosán na Gealaí do na Naíonáin Shóisearacha:

9 leabhar bheaga ficsin

9 leabhar bheaga neamhfhicsin

9 leabhar pictiúr* áille Gaeilge

Leabharlann Dhigiteach* chuimsitheach:

9 bPóstaer Cainte

9 gComhrá

Cluichí fónaice agus foclóra

Dánta, rannta agus amhráin

R-leabhair idirghníomhacha de na leabhair léitheoireachta le fuaim

Acmhainní in-íoslódáilte lena n-áirítear:

– Stáisiúin Aistear

– Ábhair litearthachta inchlóite

– Smaointe agus bileoga oibre maidir le difreáil

– Ábhair thacaíochta don Mheasúnú

Leabhar Pleanála agus Acmhainní an Mhúinteora*, lena n-áirítear:

Foramharc bliantúil agus pleananna coicísiúla mapáilte le Curaclam Teanga na Bunscoile

Pleananna Míosúla

Ceachtphleananna mionsonraithe do gach cuid den chlár