Skip to product information
1 of 1

Buybooks.ie

Eolaiocht Riachtanach (Incl. Workbook and Lab Notebook)

Regular price €36.75
Regular price Sale price €36.75
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí

Tá an pacáiste Essential Science scríofa go cúramach ag múinteoirí ard-taithí Declan Kennedy, Rose Lawlor agus Sean Finn chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus do mhúinteoirí araon trí shiollabas Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí.

Ailínithe go hiomlán leis an gCuraclam

Foghlaim ghníomhach agus féinmheasúnú a chur chun cinn

Sampla de cheisteanna scrúdaithe an CNCM le freagraí samhail

Turgnaimh mholta (le naisc leabhar físe agus saotharlainne)