Skip to product information
1 of 2

Buybooks.ie

Samhlaiocht HL (Incl. Workbook)

Regular price €37.45
Regular price Sale price €37.45
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí

Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm

Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana

Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad

Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe

Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú

Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha

Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú

Caibidil chuimsitheach gramadaí