Skip to product information
1 of 2

Buybooks.ie

Spreagadh OL (Incl. Workbook)

Regular price €36.45
Regular price Sale price €36.45
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí

Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht

Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint

Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana

Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte

Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn

Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta

Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta

Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil