Skip to product information
1 of 1

Buybooks.ie

Teanga Bheo 1 Workbook NOW €1 (Non-refundable)

Regular price €1.00
Regular price Sale price €1.00
Sale Sold out
Tax included. Delivery €4.99 nationwide.

eanfaidh an cur chuige comhthaite i Teanga Bheo 1 freastal ar riachtanais uile an dalta maidir le sealbhu na Gaeilge idir eisteacht, labhairt, leamh agus scriobh don Teastas Soisearach: Ghnathleibheal

Ta na cleachtai i Teanga Bheo 1 oiriunach mar ullmhu do cheisteanna scrudaithe an Teastais Shoisearaigh: Gnathleibheal

Diritear ar theamai bunaithe ar na toipici ata luaite i siollabas na Roinne don Ghaeilge sa Teastas Soisearach agus leantar leis na teamai sin sa chluastuiscint

Ta na trialacha cluastuisceana go leir le fail ar na CDanna a ghabhann le Teanga Bheo 1, mar aon le trialacha cluastuisceana o iarscruduithe an Teastais Shoisearaigh. Is feidir na trialacha cluastuisceana a dheanamh mar sin sa rang no mar obair bhaile/dhul siar